Sejlsportens barndom

kapsejlads12. juli 1867 kl 9.00 blev den første kapsejlads i  Svendborg  skudt i gang ud for Thurø Rev.  Vejret var dejligt sommerligt, men ak! ikke en vind rørte sig, noterede Illustreret Tidende i sin reportage fra begivenheden.

Og en begivenhed var det. Kun to gange før havde  der været kapsejladser i Danmark, nemlig i  Nyborg og Aarhus i 1866.

Forskellige personer ønskede at samle de spredte kræfter, der stod bag kapsejladserne i Nyborg og Aarhus. Den 2.juli 1866  blev der sendt indbydelser ud til et møde sammen med et udkast til love for Dansk Forening for Lystsejlads. Der var ligeledes  en opfordring til at deltage  i det berammede møde i Svendborg sommeren 1867.

Den 11. juli blev generalforsamlingen  holdt på Raadstuen i Svendborg og foreningen stiftet.

Illustreret Tidende fortæller, at deltagerne samledes sammen med flere af byens honoratiores til en livlig spisning på Wandalls Hotel, hvor taler holdtes, skåler udbragtes samt mange ønsker udtaltes for kampen den næste dag. Efter bordet havde byen foranstaltet en køretur i den smukke omegn, og aftenen tilbragtes på det venlige Christiansminde ved Svendborg Sund, tæt ved byen.

Kapsejladsen blev afviklet i i farvandet mellem Langeland og Fyn, øst og nord for Thurø. Øst for Thurø Rev var dommerskibet placeret, og to andre skibe var placeret på en måde, så de tre fartøjer dannede en trekant. Udenom denne skulle sejladsen foregå på den måde, at den begyndte og sluttede ved dommerskibet, blev det forklareret i Illustreret Tidende.

Bådene var inddelt i tre klasser:

 De største, dæksbådene, hvoraf 12 var tilmeldt.

Åbne sejlbåde på over 22 fod, 11 tilmeldt 

Mindre sejlbåde,13 tilmeldt.

Bladets skribent skriver, at det halve Svendborg var samlet på søen eller på kysterne for at følge med i sejladsen. Kl 9 måtte dommeren skyde sejladsen af igen, da bådene ikke kom over mållinjen. Ingen vind. Simpelthen. Flere af kapsejladsbådene var blevet slæbt fra Svendborg Havn ud til Thurø Rev af de tungt lastede passagerbåde. Det noteres, at “Flora” var fuldstoppet med passagerer til midt op til skorstenen.

Ved 12-tiden begyndte vinden at give lidt luft fra sig og dommeren var straks klar til at give start signal. Og det noteres, at resultatet var godt, og at Svendborg By havde hæder af arrangementet. 

Sejladserne blev altså  gennemført. Og siden hen er det som bekendt blevet til  talrige flere. I 1800-tallet var sejlsport for de færreste (læs de rigeste). I dag for de fleste (læs de som prioriterer).

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2023

Gå til toppen