År 1229 - Valdemar Sejr skænker sin svigerdatter Eleonora Svendborg i morgengave.


År 1236 -
Drost Astrad Fracke stifter Franciskanerklosteret.


År 1247
- Hertug Abel besætter byen, som han lader befæste. Erik Plovpenning indtager byen og afbrænder den.


År 1253
- Svendborgs fødselsdag


År 1279
- Junker Abel dør i Svendborg.


År 1289 - Marsk Stig belejrer byen. 


År 1293 - Den norske konge Erik Præstehader brænder byen. 


År 1302 - Erik Menved holder Danehof i Svendborg.


År 1337 - Sct. Knudsgildet nævnes første gang.

År 1348 - Pest hærger byen.


År 1560 - Anne Hvides Gård opføres.


År 1756 - Ebenezer, Møllergade 35, opføres.

Gå til toppen