faergevejens_skoleI 1952 flyttedes Svendborg Navigationsskole fra Færgevejen til nye bygninger på Graaesvej. Man havde haft sine lokaler her siden 1865. I de tomme lokaler etableredes en kommunal folkeskole. Vestre skole havde igennem nogle år haft pladsproblemer og den nye skole blev derfor en afdeling under Vestre. Færgevejens skole havde deres egne lærere, men administration og inspektør var Vestre Skoles.

Efter stor utilfredshed over at være en filial under Vestre blev skolen selvstændig i 1962 og fik sin egen inspektør. Samtidig fik skolen sin egen gymnastiksal.

I løbet af 1970’erne var de små forhold på Færgevejen efterhånden uholdbare. Skolen manglede faglokaler. Fysik- og sløjdundervisning afholdtes på Byskolen og husgerning på Østre. Man overvejede derfor kun at have 1.-4. klasse på skolen, men i 1984 blev skolen helt nedlagt.

Efter at være blevet nedlagt blev skolens lokaler brugt til aftenskole og musikskole igennem nogle år. Herefter solgtes bygningerne til private og er i dag omdannet til ejerlejligheder.

Gå til toppen