bagergade_nr_76I midten af 1800-tallet havde Svendborg en række privatskoler, hvor især ”pigeskolerne”, der generelt var små, var på mode.

Fasts Realskole blev oprindeligt oprettet af frk. Marie Carstens i 1890, under navnet ”Svendborg Døtreskole”, der fra starten havde til huse i den gamle købmandsgård i Gerritsgade. Skolen var indrettet i et par rummelige værelser med i alt 7 elever. På grund af en hurtig vækst, fik frk. Carstens året efter sin søster Luise Carstens til at hjælpe sig.

Skolen var fra starten en succes, og ved en af elevernes forældres hjælp fik skolen et byggelån, så man kunne bygge skolen i Bagergade 76, hvor Marie Carstens havde sin lejlighed på 1. sal og i stueetagen indrettedes 4 klasseværelser. Ved århundredskiftet var elevtallet omkring 100. Efter pres fra forældrene indvilligede Marie Carstens i også at optage forældrenes smådrenge, og i den anledning udvidedes skolen med yderligere 3 klasseværelser, og elevtallet nåede nu op på 120. Denne udvidelse til en fællesskole var noget af en satsning, idet der generelt i samfundet var skepsis mod at blande piger og drenge på samme skole. Der var imidlertid kun lovord til overs for denne udvidelse.

I 1902 overdrog Marie Carstens skolen til lærer H. Jørgensen, som dog kun drev skolen i 1½ år, iden han solgte den videre til cand. phil G. Andersen i 1904 for kr. 7.500,00. Skolen havde da mistet ca halvdelen af eleverne.

G. Andersen ønskede fra starten at gøre skolen til en eksamensskole med almindelig forberedelses-eksamen. Allerede i 1904 oprettede han derfor en 1. mellemskoleklasse. I 1907 opførtes en 2-etagers bygning bag den eksisterende og i 1907 fik skolens bestyrelse tilladelse til at afholde almindelig forberedelseseksamen, i 1908 mellemskoleeksamen og i 1909 realeksamen. Samtidig indrettedes en 9. klasse, så skolen havde 4 underklasser og mellem- og realskolen. Fra 1918 havde skolen 5 underklasser. I nogle år var der tilknyttet en børnehave, men den måtte efter nogle år lukke på grund af svigtende tilslutning. Fra 1906 opnåede skolen at få offentligt tilskud til sit virke.

G. Andersens skole, der begyndte som præliminærskole, dimitterede i 1907 og 1908 9 elever til almindelig forberedelseseksamen. Hvert år siden 1909 holdt skolen realeksamen. I tiden frem til og med 1940 dimitterede i alt 400 elever, hvoraf 169 var piger og 231 drenge.

Skolens oprindelige stifter Marie Carstens fik efter at have solgt skolen ansættelse på denne fra 1908 og frem til 1921, hvor hun trak sig tilbage som 69-årig. Søsteren Luise Carstens havde trukket sig tilbage i 1902, men kom efterfølgende tilbage og var tilknyttet skolen frem til 1926.

Skolen har igennem årene haft mange ledere:

Stifter Marie Carstens i tidsrummet 1890 – 1902

Lærer H. Jørgensen i tidsrummet 1902 – 1904

Cand phil G. Andersen i tidsrummet 1904 – 1913

Christian Jul. Lehn i tidsrummet 1913 – 1918

P. L. Frousing i tidsrummet 1918 – 1926

Lærer Aage J. Fast i tidsrummet 1926 – 1933

Harald Jensen i tidsrummet 1933 – 1942

I Harald Jensens tid som ejer af skolen blev denne moderniseret med blandt andet en ny gymnastiksal og der blev indrettet moderne toiletter. I 1937 fik skolen installeret en Svendborg Central-Ovn til opvarmning af gymnastiksal, omklædningsrum, samt en varmtvandsforsyner til baderummene. Dette anlæg blev leveret af firma A/S Lange & Co, Svendborg. Varmtvandsbehol-deren kunne rumme 250 liter vand til 3 brusere (eleverne kunne passere under bruserne 3 ad gangen), og varmtvandsanlægget kunne bruges indtil 6 gange dagligt med 1 times mellemrum. På det tidspunkt gik der ca 170 elever på skolen.

Skolen blev lukket i 1942, hvor Harald Jensen overtog Ida Holsts realskole.

Gå til toppen