Hesselager SkolehjemEfter at bygningerne, som rummede Hesselager Kostskole, i 1917 var blevet solgt til staten, blev der i en kort periode først oprettet et børnehjem og fra 1920 ”Den selvejende institution Hesselager Drengehjem”. Der blev købt 6,8 ha jord til landbrug og gartneri. Eleverne var fortrinsvis københavnerdrenge, og efter datidens opfattelse skulle de helst oplæres i landbrug, så de kom væk fra storbyens fristelser. Men allerede den 1. marts 1923 lukkede drengehjemmet på grund af svigtende tilgang.

I to år stod bygningerne tomme, men den 18. marts 1925 startede Hesselager Skolehjem for piger, idet Hanbjerg Pigehjem, hvis bygninger var stærkt forfaldne, blev overflyttet hertil med såvel elever som personale. Lederen, frk. Martha Andersen, kom til at virke som forstander fra 1925 til 1949, hvor hun gik på pension.

Den første bestyrelse, udpeget af Socialministeriet, bestod af sognepræst Gudmund Bruun, Hesselager, sognerådsformand Anders Andersen, Hesselager, fru Mary Svenstrup og fru Mette Kathrine Nielsen, medlem af værgerådet. 

Skolehjem 2Herefter har følgende personer været udpeget som bestyrelsesformænd:

1925-1929: Sognepræst Gudmund Bruun, Hesselager

1929-1929: Lærer N. Chr. Sørensen, Langå

1929-1955: Friskolelærer Otto Larsson, Vormark

1955-1963: Lærer Aage Pedersen, Hesselager 

Skolehjem 3Skolehjem 4Forstander Marinus Andreassen (1949-1963)

- født på Hornslet-egnen i Østjylland

- dimittend fra Blågårds Seminarium i 1929

- formand for Grænseforeningen for Østfyn

- formand i Svendborg Amtskreds af Østifternes Haveforening

- gift med Karen Andreassen (født Gundersen)

- efter 1963 lærer i nabosognet Langå i ca. 3 år.Luftfoto fra o. 1956

 Elevtal:

1935: 28
1939: 23
1949: ca. 40
1960: 35

Omkring 1932 blev skolehjemmet udvidet med en ny afdeling, og i 1939 blev der foretaget en mindre ombygning/tilbygning.

Indtil 1949 havde hjemmet været for normaltbegavede piger. Da Marinus Andreassen i 1949 overtog ledelsen af skolehjemmet, ændrede det samtidig status til at være et hjem for svagtbegavede piger.

De urolige forhold efter 2. verdenskrig bevirkede, at skolehjemmet i en lang periode havde overbelægning. En udvidelse var derfor nødvendig. Der blev lavet tegninger og overslag til en udvidelse, som man anslog at ville koste 800.000 kr. I 1961 besigtigede daværende socialminister Julius Bomholt bygningerne og vurderede, at de var for dårlige til så stor en investering. I stedet valgte man at opføre en helt ny institution i Ikast, hvilket betød lukning af Hesselager Skolehjem pr. 1. maj 1965.

Bygningerne blev solgt til diakon Svend Aage Gundersen, som indrettede hjemmet til plejehjem. Gundersen drev i forvejen Plejehjemmet ”Strandlyst” i Lundeborg.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2008

 

Gå til toppen