svendborggymTegnelæreren fik sin maskinistskole

Efterhånden som dampskibene vandt frem var der naturligvis brug for uddannelse af maskinister. Det var kanceliråd Søren Jacob Grønvald (1831-1909) helt med på. Bag den fornemme titel gemte der sig et initiativrigt menneske, som også var en fremragende tegner – og ditto lærer.

Fra 1872 var han den drivende kraft bag den tekniske skole, som Svendborg Haandværker- og Industriforening havde oprettet.

Grønvald så et påtrængende behov for uddannelse af maskinister i Svendborg, hvor flere og flere rederier skiftede sejlskibene ud med dampdrevne fartøjer. Han tog kontakt til myndighederne om at få lov til at oprette en skole for disse i tilknytning til teknisk skole. På det tidpunkt var der kun maskinistskoler i København og Aarhus. Fra myndighederne lød beskeden, at en maskinistskole i Svendborg burde høre hjemme hos navigationsskolen. Kun hvis skolen for de vordende navigatører ikke var interesseret, kunne der blive tale om at teknisk skole kom på finansloven og fik støtte til oprettelse af en afdeling for maskinister.

Navigationsskolen takkede pænt nej til også at skulle uddanne folk til maskinen.

Det endte med, at Svendborg Tekniske Skole den 4. januar 1897 kunne tilbyde kommende maskinister en uddannelse – og tre satte sig fra den dato på skolebænken. Undervisningen foregik om aftenen og i teknisk skoles lokaler på Grubbemøllevej 11. Det er her Socialforvaltningen i dag har sine lokaler.

Maskinistskolen var helt frem til 1965 en afdeling af Svendborg Tekniske Skole og havde samme forstander og bestyrelse.

Når historien om Svendborg Maskinmesterskole skal skrives, er det umuligt at komme uden om Viggo Schultz (1928-1990). Han blev ansat som skolens første forstander efter frigørelsen fra teknisk skole.

Derefter kom der gang i sagerne. Der blev stillet øgede krav til uddannelserne og flere og flere unge ønskede at lære alt om, hvordan store som små maskiner skal beherskes. Viggo Schultz gjorde en dygtig indsats for, at Svendborg Maskinmesterskole blev i stand til at honorere både øgede krav og den store tilgang af unge.

I 1970 stod en helt ny skole klar på A.P. Møllersvej 37 i Svendborg. Svendborg Maskinmesterskole blev også stedet, hvor der skabtes en særlig uddannelse for folk på olieborerigge, hvilket var foranlediget af Rederiet A.P. Møller, som skolen fik et tæt samarbejde med. Skolen kom også hurtigt efter at uddanne folk, der kunne behersker de naturgas-anlæg, som i løbet af 1980èrne holdt deres indtog i Danmark. .

I 1973 blev A.P. Møller Kollegiet, tæt ved skolen, bygget.

Den 5. februar 1996 er også en mærkedag i Svendborg Maskinmesterskoles historie. Da kunne daværende erhvervsminister Mimi Jacobsen erklære, at skolen havde taget et kæmpe skridt ind i fremtiden. I en 760 kvadratmeter stor tilbygning var installeret en avanceret maskinrumssimulator. Her kunne studerende og nuværende maskinmestre lære alt om, hvordan et skibs hovedmotor kan reagere under alle tænkelige og utænkelige forhold.

I 2001 ophørte Svendborg Maskinmesterskole som en selvstændig undervisningsinstitution. Den da 104 år gamle skole indgik i Svendborg Internationale Maritime Academy, SIMAC, sammen med Svendborg Navigationsskole, Kogtved Søfartsskole og A.P. Møllers Værkstedsskole.

 Gå til toppen