Den første degn i Ulbølle man kender navnet på hed Hans. Han virkede fra omkring år 1589. Daværende degnes fornemste opgaver var at være præsten behjælpelig med gudstjenesterne. Desuden skulle han føre kirkebog og andre skriverier, støbe vokslys og andre lignende gøremål, der lå under præstens værdighed. Endelig skulle han en gang om ugen samle børnene og give dem indsigt i den kristne børnelærdom.

Skrivning og regning var frivillig, men mod et beskedent vederlag ekstra til degnen, var han pligtig til at undervise i disse fag mindst en gang om ugen, såfremt nogle forældre ønskede det.

Undervisningsmidlerne var simple. Mange steder var det bare en firkantet kasse med sand, hvor børnene kunne tegne tal og bogstaver med fingeren.

En forordning i 1739 påbød at tage disse fag med ind i undervisningen.

Den første egentlige skolebygning lå på Bystævnevej 6.

Degn og skoleholder hed Anders Hansen. Han virkede fra 1691 og til 1748. Skolen gik med under den store brand d. 16. maj 1775, hvor fire gårde og fem huse gik op i flammer. Alle lå tæt omkring kirken Denne brændte ikke, men heden var så kraftig at en del af blytaget smeltede. Om det var dengang der blev lagt tegl på vides ikke. Skolen blev straks opført igen.

Lillemarksskolen blev bygget i 1857, for børnene deromkring. 1898 blev skolevæsnet i Ulbølle kraftigt forøget. Der blev bygget to skoler mere i Ulbølle. En forskole på Møllevej 6 og på Bystævnevej 4 en ny hovedskole.

Her lå den tidligere præstegård, der i året 1589 var blevet mageskiftet med en lidt bedre gård i Vester Skerninge. Den blev brudt ned for at give plads til nybyggeriet. En del af materialet herfra blev anvendt til opførslen af "Lindely" syd for byen på Langemarksvej.

Præstens adgangsvej til kirken, den gamle stentrappe ligger der endnu.

Lillemarksskolen blev samtidig tillige med skolen på Bystævnevej 6 forskole.

1955 begyndte man opførelsen af den nye centralskole på Rødkildevej. Den blev taget i brug året efter.

Samtidig lukkede man alle de tidligere skoler og solgte dem til privat beboelser. Skolen på Rødkildevej lukkede i sommeren 2000, og var lejet ud til Lærerskolen i Ollerup et stykke tid, men nu er der etableret en idrætsefterskole for unge med særlige behov.

Det kan da lige nævnes at Vester Skerninge Friskole startede i storstuen på "Nygård", altså Søren Bilds gård mod stranden.

Gå til toppen