Sømand og gentleman

kogtved_soefartsskoleKogtved Søfartsskole på kanten af Svendborg Sund blev grundlagt af skibsrederne Knud og Ivar Lauritzen, Rederiet J. Lauritzen. Den var en følge af anden verdenskrigs udbrud i 1939. Indtil da var rederiets kommende skibsofficerer grunduddannet på sejlskibene, men med krigshandlingerne blev det for farligt.

J. Lauritzen lejede sig i 1940 ind hos Svendborg Søfartsskole og en overgang foregik undervisningen i det opankrede fartøj ”Nina Lau” i Thurøbund.

Erfaringerne med at give de vordende søfolk undervisning på land var så gode, at Knud og Ivar Lauritzen besluttede at forhale skolevirksomheden permanent til landjorden.

I 1943 købte de en stor rødstensvilla i Kogtved. Den var i 1920 opført af en grosserer fra Odense. Overleveringen fortæller, at grossererfruen ikke brød sig om villaen, fordi den var for - lille.

Virkeligheden var en ganske anden, familien var helt enkelt bange for, at tyskerne ville overtage bygningen, da de havde udvist stor unteresse for den. Ligesom tyskerne havde overtaget mange andre bygninger i Svendborg.

På Kogtved Søfartsskole fik rederiets aspiranter deres grundlæggende sømandsmæssige uddannelse, så de var rustet til at gøre tjeneste i skibene og senere læse til navigatør eller til maskinmester. De unge blev også belært om, hvordan en gentleman skal opføre sig, når de kommer på de bonede gulve i en eller anden sammenhæng. Og i øvrigt i alle livets forhold. Et væsentligt led var den berømte danseundervisning. Unge piger fra Svendborg stillede op til dans. Og kølen til mangt et ægteskab blev lagt under disse dansetimer.

Kogtved Søfartsskole blev udvidet i 1956, 1961 og 1984. I 1967 blev skolen omdannet til en selvejende institution.

kogtved_soefartsskole2I mange år var det kun aspiranter fra Rederiet J. Lauritzen, der kom på skolen. I slutningen af 1980érne var den inde i en alvorlig bølgedal. Tilgangen til søfartserhvervet var ringe. Det blev overvejet at gøre skolen til et almindeligt kursuscenter i hvert fald det halve af året.

Rederiet A.P. Møller havde sin egen søfartsskole i Sønderborg. Hr. Møller kunne ikke drømme om at sende sine kadetter til konkurrentens skole i Svendborg, men den holdning blev kastet over bord . Nu sendte det lyseblå rederi de unge, der havde skrevet kontrakt med det, til Kogtved.

Derved fik skolen et gevaldigt løft, og snart fulgte andre rederier efter.

2000 blev et skælsættende år for Lauritzens gamle skole: Rederiet A.P. Møller ved dets Ejendomsselskabet Lindø købte bygningerne. Den sidste afslutning inden da blev bevæget, da skolens forkvinde Lise Loft Lauritzen tog en næsten tårevædet afsked.

Lise Loft Lauritzen havde da i en årrække været forkvinde (en titel hun insisterede på) i Kogtved Søfartsskoles bestyrelse. Det var en hverv, hun beklædte med stor veneration , bl.a. fordi hun fra barnsben ofte kom på skolen sammen med sin far, skibsreder Knud Lauritzen. . Lise Loft Lauritzen overrakte ved afslutningerne afgangsbeviserne til eleverne – og havde en personlig bemærkning til hver eneste af de unge mennesker.

2001 blev Kogtved Søfartsskole en del af Svendborg Internationale Maritime Academy, SIMAC, sammen med Svendborg Maskinmesterskole, Svendborg Navigationsskole og A.P. Møllers værkstedsskole.

SIMAC fik sin administration på Kogtved.

Fra 2005 trak Rederiet A.P. Møller sig ud af SIMAC . Rederiet ønskede at dets kadetter skulle opholde sig på en kostskole under grunduddannelsen, selv om det ikke mere var et krav fra Søfartsstyrelsen. I den forbindelse flyttede SIMAC sin administration til den tidligere navigationsskole.

Det kom som grim overraskende brodsø for søfartsbyen Svendborg, da A.P. Møller meddelte sin beslutning om at lukke Kogtved Søfartsskole fra den 1. juli 2008. Et stolt kapitel i uddannelsen af danske søfolk var slut.

I 2009 blev bygningerne købt af et konsortium med skibsreder Niels Højlund, Svendborg, i spidsen. Hvad bygningerne med den unikke beliggenhed ved Svendborg Sund skal bruges til i fremtiden er i skrivende stund ukendt.

Gå til toppen