I Vejstrup havde man indtil 1759 slet ingen skole, og noget degneembede som i nabosognet Oure blev der aldrig oprettet.

Men i 1759 købte man et fæstehus  -  antagelig fra Vejstrupgård - som lå i haven, hvor den "nye" skole blev bygget i 1843.

Til at holde skole ansatte man en ung student, Marcus Achton, og i 1769 skænkede fruen på Vejstrupgård et legat til skolen, nok særlig med henblik på lærerlønnen, som på det tidspunkt knapt var til at leve af.

vejstrup_skole4Lærerne ved Vejstrup Skole:

1759-1763: Marcus Achton 
1763-1794: Henrik Busholtz og Chr. Christensen Møller 
1794-1795: Hans Chr. Fich 
1795-1799: Anders Rasmussen 
1799-1828: Niels Jensen
1828-1872: Hans Larsen
1872-1887: Niels Storm   
vejstrup_skole11887-1921: Mads Jensen
1921-1930: Aksel Kildeberg
1930-1946: Holger Axel Kirkegaard
1946-1957: Tage Hein Nielsen

Tage Hein Nielsen blev den første skoleinspektør på centralskolen i Oure,
Sct. Michaels Skole, der blev indviet 1957.

I 1933 havde skolen 45 elever, fordelt på tre klasser - et elevtal, som holdt sig ret stabilt frem til omdannelsen til forskole.

I 1957 flyttede de ældste elever (ligesom læreren) til centralskolen. Den tidligere hovedskole indrettedes til privatbeboelse for en af skolens lærere.

Vejstrup Forskolevejstrup_skole3vejstrup_skole2

Omkring 1900 var børnetallet så stort, at man begyndte planlægningen af en forskole både i Vejstrup og i nabosognet Oure (Oure-Vejstrup Kommune). Den 15. januar 1903 stod de to nye skolebygninger, holdt i samme bygningsstil, klar til samtidig indvielse. Der blev ansat en forskolelærerinde, som skulle virke ved begge skoler.

Det er vanskeligt med sikkerhed at sætte navne og årstal på lærerinderne, eftersom der i en periode også var ansat kvindelige anden-lærere ved hovedskolen. Fremhæves skal dog Kathrine Sofie Henneberg (senere gift med kommunekasserer Rasmussen), som virkede i 37 år, først ved begge forskoler, senere i Oure efter at der var indført hverdagsundervisning.

I 1969 lukkede forskolen, og eleverne blev overført til Sct. Michaels Skole i Oure.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

Gå til toppen