Den gamle Caroline Amalie Skole
(Boelsmosevej 43)

Caroline Amalie Skole 4Omkring 1740 var der oprettet en skole i Oure, men i begyndelsen af 1800-tallet opstod der et ønske om at tilgodese de børn, som boede i den fjerntliggende, nordlige ende af sognet. En af fortalerne for at oprette en skole i dette område var amtsprovst Peter August Wedel, som grundlagde Skårup Seminarium i 1803, og han fik støtte af pastor Baggesen i Oure, som også var meget interesseret i skolevæsen.

I 1821 blev skolen til virkelighed, de første år dog i lejede lokaler. I 1829 opførte man et stuehus med skolestue  -  året efter suppleret med en tilbygning. Provst Wedel deltog ved indvielsen af skolen, som i begyndelsen blev kaldt Grønneskov Skole. På foranledning af provsten og pastor Baggesen ændredes navnet dog ret hurtigt til Caroline Amalie Skole eller Caroline Amaliehus, opkaldt efter Christian d. 8.'s hustru. Christian d. 8., som en overgang var konge af Norge, opholdt sig på den tid meget på Odense Slot, og parret var ved flere lejligheder populære gæster i Svendborg-området, hvor flere lokaliteter nu bærer prinsessens navn.

For skolens elever betød det en årlig skolefridag på prinsessens fødselsdag, hvor de trakteredes med chokolade på Caroline Amalies regning.

Ikke bare børn fra Oure Sogns nordlige del fik gavn af den nye skole. Med til skoledistriktet hørte også den sydøstlige del af Hesselager Sogn, som bl.a. omfattede Hesselagergård med tilhørende huse.

I 1886 var der i alt 94 skolepligtige børn i skoledistriktet.

Den gamle Caroline Amalie Skole var en lille bygning i dårlig stand, som først i 1890 udvidedes så meget, at den omtrent opfyldte de lovbefalede krav med hensyn til rumstørrelse.

I 1908 vedtog sognerådet at opføre en ny skolebygning og samtidig forene denne skole med forskolen i Lundeborg, kaldet Lundeborg Pogeskole. Forskolelærerinden, Matilde Olivia Sørensen fortsatte med at undervise ved den nye skole, som også fik navnet Caroline Amalie Skole.

Den gamle skole med samme navn lukkede og blev solgt til efterkommere af lærer Jacob Sørensen.

Caroline Amaliehus fungerede i en årrække som såkaldt fredehjem for unge piger.

Efter en del år uden vedligeholdelse forfaldt bygningerne, og i 2007 blev den gamle skole nedrevet.

Den nye Caroline Amalie Skole
(Caroline Amalievej 11)

Den nye skole, der blev indviet den 15. juni 1909, rummede - udover bolig for både førstelæreren og forskolelærerinden, to klasseværelser og en gymnastiksal. Indtil 1939 var der fire klasser, som gik i skole hver anden dag. Herefter blev der indført undervisning hver dag, således at 1. klasse gik i skole fra klokken 12 til 15 og 2. klasse fra klokken 8 til 11. Hver klasse rummede flere klassetrin.

Skolen talte i 1939 omkring 40 elever, et tal, der holdt sig stabilt indtil skolens sidste år. Da skolen lukkede i 1970 var der således kun ni elever, og med dem sluttede Caroline Amalie Skoledistrikt sin næsten 15o-årige historie.

lundeborg_skole_caroline_a_3lundeborg_skole_caroline_a_2lundeborg_skole_caroline_a_1Lærerne:

Hans Larsen   1821-1828
P. Rasmussen Winther 1828-1844
J.P. Korneliussen  1844-1849
P. Laurits Winther  1849-1856
(søn af P.R. Winther)
Peder M. Detlefsen  1856-1859
F.B. Winther   1859-1860
(søn af P.R. Winther)
Johs. Fr. Pedersen  1861-1873
Jacob Sørensen  1874-1909
Kristian Hansen  1909-1948
Gunnar Richard Hansen 1948-1955
Preben Feddersen  1955-1958

Caroline Amalie Skole 5I 1958 flyttedes de ældste klasser til Sct. Michaels Skole i Oure, som var indviet året før.
Lærer Feddersen flyttede med og virkede til 1981 ved den nye skole.

Forskolelærerinderne:

Mathilde Olivia Sørensen 1909-1931
Ingeborg Andersen  1931-1941
Katrine Enni   1942-1946
Mathilde Hardam  1947-1957
Aase Frederiksen  1957-1957
Ellen Dam Hansen  1958-1962
Anne Volstrup Rasmussen 1962-1970

De to sidstnævnte lærerinder fortsatte begge deres lærergerning på Sct. Michaels Skole  -
Ellen Dam Hansen var forinden forskolelærerinde i Vejstrup 1962-1968.

Skolen fungerer i dag som privat beboelse.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

Gå til toppen