Den gamle Skole i Åbyskov er den anden skole, der ligger i landsbyen Åbyskov. Af de historiske kilder fra bla. Landsarkivet for Fyn og fra vort eget lokalarkiv i Skårup Sogn, kan vi læse, at den første skole i Åbyskov blev bygget allerede i 1827, som folkeskole for børnene i Åbyskov/Skårupøreområdet.

Området var beboet af bønder og fiskere, ofte var de begge dele.

Skolen var med jord til  -  nogle tønder land, som førstelæreren havde til sin rådighed, der var endvidere en lille stald, hvor der har været plads til et par grise og en hest. Lønnen var ikke høj, så derfor hørte der dette stykke jord til, som førstelæreren kunne dyrke, og dermed supplere sin løn.

I virkeligheden var Åbyskov Skole den eneste folkeskole i kommunen  -  Skårup Skole var nemlig en Statsøvelsesskole for "seminaristerne" fra Skårup Seminarium, hvor de kunne øve sig.

Det betød samtidig, at kommunens udgifter til skolevæsenet ikke var særlig høje i Skårup Kommune.

Den første skole brændte i begyndelsen af 1906, hvordan ilden opstod ved vi ikke. Men allerede i juni 1906 blev der af kommunen bevilget penge til at bygge den nuværende skole, og det har gået stærkt med byggeriet, for det fremgår af kommunens arkiver, at førstelæreren i december 1906 ansøger om og får tilladelse til at lave gymnastik på loftet af skolen: "såfremt gulvet kan holde til det".

Med den nye skole kommer der samtidig en 2.lærerinde, som får bopæl på første sal af skolebygningen.

Derefter er Åbyskov Skole en toklasset skole frem til 1962, hvor førstelærer Majus Hansen bliver pensioneret, men får lov til, sammen med sin hustru, at blive boende i førstelærerboligen indtil han kommer på plejehjem i Skårup engang i 70erne. Fra 1962 bliver Åbyskov Skole en forskole for de mindste klasser med Fru Nielsen som enelærer.

Fru Nielsen bliver den sidste lærer på skolen og Svendborg Kommune beslutter at nedlægge Åbyskov Skole ved skoleårets afslutning i 1972. Børnene bliver alle flyttet til Skårup Skole.

Det skal også med i beretningen om Åbyskov Skole, at den foruden at være skole også fungerede som et kultursted, hvor man afholdt møder af forskellig slags i "den store klasse", hvor der også var skolebibliotek.

Og  -  måske endnu mere overraskende  -  "den store klasse"; fungerede som "kirkerum" en gang om måneden indtil skolen lukkede i 1972.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 var der stor debat i Skårup kommune om, hvor man skulle høre til: Gudme elle Svendborg.

Skårup må have været en forholdsvis velhavende kommune, specielt når man tænker på, at der  -  som nævnt  -  ikke havde været de store udgifter til skolevæsenet.

Undertegnede købte  -  sammen med min hustru Inge Stillinger  -  Åbyskov Skole i slutningen af 1972, og vi har boet der siden.

Vi har forsøgt at bevare så meget af skolen som muligt  -  under hensyn til, at den skulle fungere som bolig for vores familie.

I begyndelsen af september 2006 fejrede vi skolens 100 års jubilæum. Der kom rigtig mange mennesker, som havde gået på skolen, der blev udvekslet billeder og der var gensynsglæde mellem gamle kammerater.

Jeg har tænkt mig at afholde skolens fødselsdag den første lørdag i september fra nu af.

Skulle der være mennesker, som har gået på skolen og som kunne tænke sig at se den igen  -  er de meget velkomne og gerne, hvis de har gamle billeder af skolen eller af elever.

Gå til toppen