Banegrden_1Forhistorien : I 1870 havde Svendborg 6421 indbyggere og var den 10.største by uden jernbane. Havnen var vigtigst. 1866 var der fast sejlads ,Svendborg – Rudkjøbing - Marstal. 1868 også Svendborg – Rudkjøbing – Nyborg og Lundeborg – Nyborg – Korsør.

1845 – 59 var Chr.V. Jessen Byfoged / Borgmester, han var fremsynet og dynamisk og havnen blev udvidet i 1854. Der blev bygget Gasværk i 1856 og Telegraf til Nyborg 1857.

Gasværket var anlagt af ingeniørerne English oh Hanssen fra København. Disse blev også involveret i startfasen af jernbaneanlæggelsen Odense – Svendborg.

Banegrden_2En anden engageret person i planlægningen var Baron Frantz Bille – Brahe til Egeskov.

Det blev lederen af Statsbanetjenesten på Fyn S.B.V.Dyhr som blev ledende ingeniør på anlægget medens English og Hanssen blev betalt ud.

For at anlægge jernbanen måtte Brogade og Skattergade gennembrydes.

Klosterplads blev ryddet for de middelalderlige bygninger der var tilbage,( Klostergården og Hospitalet). Byens Borgerskole, der lå delvis på Klosterkirkens grund, blev fjernet. Klostergården som justitsråd C.A.Thejll havde ejet fra 1812 til sin død 1868, var på hattemager J.M. Langes initiativ blevet købt af byen.

Ejendommene fra Nyhavn til Klostergården mistede deres adgang til Sundet og den store forandring af bypartiet afsluttedes med anlægget af Jessens Mole.

Købmand Krøyer fik sin ejendom beskåret, haven og tømmerpladsen.

En ejer i Hulgade fik også erstatning for næringstab idet han ikke længere kunne sejle folk herfra til Christiansminde.

Alt i alt blev der udbetalt 195.722.- Rigsdaler i erstatning for indkøb af jord.

1874 stiftede man et selskab og fik man koncession ,godkendt af Kong Chr. IX, på drift af jernbanen mellem Odense og Svendborg.

16 September 1875 hejstes kransen på Stationsbygningen. Bygningen var tegnet af Arkitekt N.P.C.Holsøe og kostede 60.000.- kr.

10 Juli 1876 blev bygningen og jernbaneanlægget indviet. Anlægssummen var ca.2,8 mill. Kr.

Forstander blev oberst O.C.F v. Saabye.

Banegrden_31916 blev banegården udvidet med en del tilbygninger.

d.¼ 1949 overtog Statsbanerne Odense – Svendborgbanen.

Gå til toppen