Viggo Ramm fotograferet af Roland Petersen, 1990.Når Viggo Ramm havde forklaret et anliggendes juridiske aspekter, og det derefter var op til politikerne at 

træffe en afgørelse, tilføjede han med et skvæt smil:

-Det er politik, og det har jeg ingen forstand på.

Viggo Ramm (1940-2019) var stadsdirektør for tre borgmestre i Svendborg Viggo Schultz, Holger Rasmussen og Jørgen Henningsen, alle socialdemokrater.

Viggo Ramm afløste i 1979 kommunaldirektør Otto Christensen og fratrådte i 2004, da han valgte at gå på en pension. En ny kommunesammenlægning tegnede sig i horisonten.

Indtil 1990 var Ramms titel kommunaldirektør, men da han dette år fyldte 50 fik han den gave af Holger Rasmussen, at Ramm måtte kalde sig stadsdirektør. Dermed gik et ønske fra Viggo Ramm i opfyldelse – men han fik ikke nogen lønforhøjelse oven i den nye titel.

Ramm mente, at når Odense havde en stadsdirektør kunne øens næststørste by vel også have en. Titlen gik ikke videre i efterfølgeren, der må nøjes med at kalde sig kommunaldirektør.

I et interview med journalist Ole Kølster i Fyns Amts Avis i anledning af 50 års dagen hed det bl.a., at Viggo Ramm, chef for 4000 medarbejdere, havde ry for at være en hård hund, der kunne sin jura på fingrene. Derefter hed det:

”Han går ikke rundt og slår de ansatte på skuldrene. Men billedet af den korrekte og ulastelige embedsmand er kun den halv sandhed. Spørger man rundt i huset er der også et par andre ord: Han er troværdig og retfærdig”.

Den samme opfattelse havde politikerne. Hans undervisning af nyvalgte byrådsmedlemmer om love og regler for, hvordan de skulle geberde sig som politikere var højt værdsat.

Viggo Ramms dør stod altid åben og lod alt andet vente, hvis et byrådsmedlem havde et problem, han/hun skulle have hjælp til.

Stadsdirektøren optrådte meget sjældent med stærke meninger i medierne. Han blev aldrig grebet i at lufte en politisk mening. Neutral og korrekt var Ramms adelsmærke. Han gik så vidt, at han end ikke stemte ved kommunevalg.

Viggo Ramm var i tre perioder formand for kommunaldirektørforeningen på Fyn. Han var den kommunale topchef, der havde siddet længst i embedet.

Viggo Ramm blev født på Frederiksberg og flyttede sammen med sin familie til Svendborg som 5-årig. Han betragtede sig da også som svendborgenser med stort S.

I sine helt unge dage var han aktiv idrætsmand og blev f.eks. fynsmester i kuglestødning.

Viggo Ramm tog embedseksamen i 1965 med første karakter, og fik straks ansættelse i Indenrigsministeriet. En periode var han tilknyttet Rigsombudsmandens embede på Færøerne. Efter en tid tilbage i ministeriet fik han i 1973 stillingen som kontorchef i Albertslund Kommune og tre år senere blev han kommunaldirektør i Grenaa. Embedet i Svendborg fik han blandt 21 ansøgere.

-Jeg er gift med mit arbejde. Det er et 24 timers job at være stadsdirektør, så det er svært at få tid til at så meget andet, sagde Viggo Ramm en gang.

Han holdt sig i form ved hver dag at cykle de seks kilometer fra bopælen på Stenbukken i Rantzausminde til Svendborg Rådhus, ligesom han var en aktiv tennisspiller.

Viggo Ramm var gift med børnetandlæge Karen Ramm (1940-2015), der var født Egel i Svendborg.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2019

Gå til toppen