jessenAlle på Sydfyn kender Jessens Mole og ved, at den ligger ved Svendborg Havn.

De færreste er nok ikke klar over, hvem denne Jessen, der har lagt navn til gade og molen, var.

Hans fulde navn var Johan Christian von Jessen (1817-1884), og han var bestemt ikke en hr. hvem som helst.

von Jessen var fra 1845 til 1859 byfoged og borgmester i Svendborg, ligesom han var birkedommer på Tåsinge. Han var en progressiv embedsmand, der var liberal, endskønt han begyndte sin karriere i enevældens rentekammer som nyuddannet cand. jur.

Det lykkedes von Jessen at overvinde Svendborgs toneangivende kredses hang til stilstand og frygt for større kommunale foretagender og dermed fremskridt . I hans periode fik Svendborg gasværk, der blev foretaget udvidelse af havnen, ligesom de første brosten i købstaden blev lagt på gaderne.

Det fortælles om von Jessen at han var optaget af sociale udsatte, og var en populær mand i byen og omegnen, hvilket betragtes som et kunststykke af en person med liberale holdning er, der færdes blandt det stokkonservative borgerskab i Svendborg.

von Jessen udkastede også tanken om, at stranden burde erstattes af et egentligt havneanlæg med mole og bedre anløbsforhold for fartøjerne, der betjente købmandsgårdene i Møllergade.

Dette projekt blev først gennemført fra 1872. På det tidspunkt var det 16 år siden von Jessen havde forladt Svendborg for at overtage hvervet som byfoged i Horsens. Alligevel ønskede man i Svendborg at hædre idemanden ved at opkalde molen og gade efter ham.

Johan Christian von Jessen var født i Nykøbing Falster og blev student fra Herlufsholm i 1840. Efter at han havde virket som sekretær i Rentekammeret kom han i 1842 til Fyens Stift, hvor han var til 1845, da han blev byfoged i Svendborg.

I 1858 var Kong Frederik VII på besøg i Svendborg. Han havde sin hustru, Grevinde Danner, med. von Jessen holdt tale for majestæten og sagde også nogle venlige ord henvendt til grevinden. Den slags satte kongen stor pris på, da hans borgerlige hustru ofte blev mødt med kulde i København og blandt de adelige.

Den kongelige belønning faldt promte, idet von Jessen blev udnævnt til kammerherre. Da von Jessen året efter søgte embedet som borgmester og byfoged i Horsens, var både kongen og grevinden stærkt optaget af, at von Jessen fik stillingen..

von Jessen var i perioder medlem af Folketinget og sad i Landstinget til sin død i 1884. Han øvede betydelig indflydelse på anlæggelse af jernbaner, da han sad bl.a. i kommissionerne for anlæggelsen af strækningen Nyborg-Strib og de sydfynske jernbaner. von Jessen var medlem af købstadskommissionen og var i det hele taget med i arbejdet for at modernisere det danske samfund.

von Jessen blev i slutningen af 1859 indenrigsminister i ministeriet Rotwitt, der er kaldt den første venstreregering. Ministeriet sad dog kun nogle få måneder.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv. 2014.

 

Gå til toppen