salmbergKirsten Salmberg (1938-2011) fornemme allerede i sin barndom i Faaborg, at naturen er forunderlig og berigende at udforske. Det meste af sin voksne tilværelse var hun chef for Svendborg Zoologiske Museum og gjorde det til sit livs projekt at formidle kendskabet til dyrelivet.

Kirsten Salmberg blev chef for museet i en halvtidsstilling i 1969. Museets stifter, redaktør Harald Thomsen, var da lige død. Kirsten Salmberg fortsatte til 1997 i en slags seniorstilling med forskning for øje. Hun blev afløst af Jacob Salvig, der gik i gang med det projekt, som i 2005 endte med det supermoderne Naturama, der er rejst ved siden af den oprindelige bygning i Droningemaen.

Svendborg Zoologiske Museum blev grundlagt i 1935 og har altså kun haft tre chefer i disse mange år.

I sin barndom plejede Kirsten Salmberg skadede fugle, havde et stort akvarium og var i det hele taget en flittig udforsker af dyrelivet.

Hun tog en præliminær eksamen på Vejen Kost- og Realskole og klarede derefter studentereksamen fra Odense Katedralskole.

k.salmbergKirsten Salmberg meldte sig derefter til biologi studiet på Københavns Universitet. Hun havde studiejob på Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser og var med på et par togter i de danske farvande. Det øgede kun interessen for faget. Efter sin kandidatgrad fik Kirsten Salmberg ansættelse på Ferskvandsbiologisk Laboratorium i Hillerød.

I 1969 blev hun som nævnt ansat i en halvtidslederstilling på Svendborg Zoologiske Museum – en stilling, der var kombineret med en halvtidsstilling på Odense Universitet. I Svendborg arbejdede hun sammen med Inge Thomsen, enke efter stifteren Harald Thomsen.

En af hendes første arbejdsopgaver var at sikre de store samlinger mod ødelæggelse. Det skete ved at få installeret klimaanlæg, som Kirsten Salmberg skaffede penge til

Svendborg Zoologiske Museum blev statsanerkendt i 1978, hvilket gav flere midler, som også forpligtede museet til indsamling, bevaring, formidling og forskning.

Det gik Kirsten Salmberg op i med liv og sjæl. Hun var altid klar til at rykke ud, hvis der f.eks. blev fundet spor af en urtidsokse eller andet interessant op. Kirsten Salmberg stod altid til rådighed, når nogen havde brug for et råd. Det gjaldt også kollegerne på de naturhistoriske museer i Aarhus og København.

Da Kirsten Samberg døde i 2011 skrev formanden for Fynske Fosilsamlere, Mogens K. Hansen, følgende i et mindeord:

”Kirsten Salmberg både videreførte museet i Harald Thomsens ånd, men lagde også op til flere fornyelser, især på formidlingsområdet og hun var i høj grad med ti l at løfte naturinteressen for store dele af den fynske skoleungdom”.

 

Gå til toppen