Historien om et gravsted.

gravstedSankt Nicolai Kirke står en gravsten med følgende tekst : Morten Andersen Ravsted født 1742. Død 1821. En taknemmelig Datter satte dette Minde.
Han var Tømmermand i hans Majestæts Tjeneste på Holmen.. I følge Holmens papirer er han ved sin ansættelse der i 1788 29 år. Han er mere sandsynligt født 1759. Han var gift med Malene Gregersdatter. De boede i Nyboder. Datteren Bendte Frederikke født 6. August 1790, døbt 15. August 1790. Indført i Bremerholm Sogns Kirkebog .
Datteren blev i 16 års alderen via Generaladjudant Bülow introduceret til Kronprinsen , senere Frederik VI. Hun bliver hans officielle Maitresse og installeret på Toldbodvej nr. 289 Kbh.
Hun fik titel og navn . Fru. Dannemand.
Frederik VI og Fru Dannemand får 4 børn sammen.
Frederik VI havde under Wienerkongressen en Italiensk Grevinde som elskerinde og fik børn med hende. Fru Dannemand var også kongen utro i den periode og fik en søn med en spansk Minerolog.

Efter Kongens hjemkomst var Fru Dannemand i unåde hos Kongen, hvilket også gik ud over hendes familie. En bror blev sendt til Vestindien. Forældrene blev forflyttet til Svendborg, hvor faderen blev Kgl udnævnt Havnefoged. Specielt moderen havde været meget emsig i striden mellem Kongen og Fru Dannemand, så der blev givet udtrykkelig besked om hun skulle forblive i Svendborg.
Fru Dannemand blev i 1818 forsonet med Kongen og de fik endnu en søn. Og i 1829 får hun titel af Oberstinde, og samtidig blev alle børn adlet 1830. Slægten er uddød.
Frue Dannemands far der var blevet Havnefoged i Svendborg, hvor han efter sigende trivedes døde som nævnt 1821.Datteren var selv tilstede ved begravelsen og bestemte at graven skulle vedligeholdes i 100 år .Kapitalen hertil var et legat på 500 Rigsdaler. 5o år efter Fru Dannemands død , 1862 tilfalder restkapitalen og renterne Sankt Nicolai Kirke. nu er gravstedet fredet..

Det stod oprindelig udenfor kirken men blev i 1974 vandaliseret og efter restaureringen opsat inde i kirken.

Gå til toppen