glentePer Munch Glente (1932-2013) var i næsten tre årtier den mest fremtrædende erhvervsmand i Svendborg. Som direktør for A/S Svendborg Værft stod han i spidsen for byens største og mest betydningsfulde arbejdsplads.

Per M. Glente fik i slutningen af 1990erne en alvorlig skygge kastet over sit virke. Han blev tiltalt og dømt sammen med skibsreder Niels Riis Christensen for at have at skruet priserne på en række nybyggede coastere kunstigt op for dermed at få større lån til Danmarks Skibskreditfond, end skibene var berettiget til.

Per M. Glente følte sig uretfærdigt behandlet, og henviste til, at belåningsmodellen blev brugt af en række andre værfter, og at der blev set igennem fingrene hermed for at sikre beskæftigelsen på de hårdt trængte værfter.

Den ulykkelige sag må ikke overskygge hans store og dygtige indsats og betydning for Svendborg Værft og for Svendborg by.

I 1970 blev Per M. Glente ansat som direktør for et utidssvarende værft, der dengang var ejet af A.P. Møller. Kort efter købte Calkas –koncernen værftet , og nu blev der indledt en periode med moderniseringen og udvidelse af stålskibsværftet på Frederiksø. Den ene nybygning efter den anden blev sat i søen og der kom hele tiden skibe til reparation på værftet, der efterhånden fik et godt omdømme viden om.

Per M. Glente kaldte det selv sin største triumf som værftsdirektør, da kontrakten i slutningen af 1980érne på fire inpsektionsskibe til Søværnet blev underskrevet. Det var en ordre til en mia. kr. Bygningen af skibene gav rekord beskæftigelse på værftet, op imod 1000 mand, hvortil kom masser af job hos underleverandørerne.

Da det sidste inspektionsskib var leveret, begyndte det at gå den forkerte vej for Svendborg Værft. Per M. Glente udfoldede store bestræbelser på at få udlandet, bl.a. Sydafrika, til at placere ordrer på lignende skibe, men forgæves.

I 1997 fratrådte Per M. Glente værftet, da Calkas solgte det til lokale kræfter.

Per M. Glente blev født i 1932 i Aabenraa som søn af amtsfuldmægtig Knud Glente, der senere blev amtmand over Svendborg Amt.

Per M. Glente kom i lære som maskinarbejder og læste til maskinmester og maskiningeniør. Efter værnepligt i Søværnet, blev han ansat hos ØK. Her fik han en økonomisk/kommerciel uddannelse og var i 10 år udsendt for kompagniet til en række lande, bl.a. Congo, Nigeria og Singapore. Per M. Glente sluttede sin ØK-karriere på Nakskov Skibsværft, hvorefter han kom til Svendborg Væft.

Per M. Glente var i en årrække konsul for Finland, og var i en lang periode formand for Svendborg Maskinmesterskoles bestyrelse. Han var også en tid formand for Skibsværftsforeningen og havde andre tillidsposter, bl.a. i Dansk Arbejdsgiverforening, Industrirådet og Dansk Industri

Gå til toppen