jens peter fiskerHan var sine venners ven – og han var ubehagelig at have som fjende. Sådan er det skrevet om Jens Peter Fisker (1930-2009), som var en magtfuld amtsborgmester i Fyns Amt i 20 af de næsten 40 år amtet eksisterede.

Hans base var og blev Svendborg. Hertil kom den uge sønderjyde i begyndelsen af 1960érne. Han begyndte sin erhvervskarriere i Toldvæsenet , blev fra 1954 tilknyttet politiet, og de sidste år, inden han blev levebrødspolitiker, var Jens Peter Fisker ved kriminalpolitiet.

Jens Peter Fisker var aldrig i tvivl om, at hans politiske ståsted var hos Socialdemokraterne. I 1966 blev han medlem af Svendborg Byråd.

Kommunalreformen i 1970 betød, at Svendborg og Odense Amter blev lagt sammen til Fyns Amt, og fra da skulle en folkevalgt amtsborgmester stod i spidsen. Jens Peter Fisker stillede op og blev valgt til amtsrådet. Borgmester blev han ikke. Den post til gik den radikale Edvard Rasmussen, Otterup.

Så gik det bedre ved valget i 1974. Efter dette kunne Jens Peter Fisker sætte sig i amtsborgmester-stolen på amtsgården i Odense.

Det kom mildt sagt bag på Jens Peter Fisker, at han i 1994 mistede posten. Den radikale Karen Nøhr, Glamsbjerg, samlede et flertal bag sig, så hun kunne overtage amtsborgmester-stolen. Det tog hårdt på Jens Peter Fisker og han følte sig i den grad svigtet af sine hidtidige allierede i Det konservative Folkeparti.

jens peter fisker 2I 1998 sagde Jens Peter Fisker farvel til det politiske liv, som han på det regionale plan havde præget på godt og ondt i så mange år.

Jens Peter Fisker var manden, der første og fremmest søgte de brede løsninger, men han var også den, der havde viljen til at skære igennem, og gjorde det, når han mente, det var nødvendigt.

Det gjorde ham ikke altid lige populær. Således mistede han 8000 personlige stemmer ved kommunalvalget i 1989 efter stor debat om sygehus-strukturen på Fyn. Det tog Fisker i stiv arm.

Jens Peter Fisker var folkelig, jovial og gjorde sit til at bevise berettigelsen af Fyns Amt som en samlende kraft for det fynske ørige.

Jens Peter Fisker mistede i 2001 sin hustru, Ruth Fisker, der i mange år var formand for menighedsrådet i Vor Frue Sogn. Den tidligere amtsborgmester tilbragte sine sidste år på Ældrecenter Bryghuset i Svendborg.

Gå til toppen