grimstrupA.P. Grimstrup (1895-1977) havde en finger med i spillet i bygningen af veje, broer og dæmminger, som den dag i dag er til stor gavn for samfærdslen på Sydfyn.

Fra 1927 til 1965 var han amts- og amtsvandinspektør i det daværende Svendborg Amt. Han var således i stillingen, da broen og dæmningen til Thurø blev planlagt, bygget og taget i brug i 1934. Fra 1955 til 1957 var A.P. Grimstrup involveret i bygningen af den første motorvej på Fyn: Strækningen fra Hjulby til den nye bilfærgehavn på Knudshoved i Nyborg. Et stykke nu fører til og fra den faste forbindelse over Storebælt.

Fra 1958 til 1962 stod den på bygning af bro og dæmning til Siø og fra 1960 til 1962 broen til Langeland.

I 1963 blev Svendborgsundbroen påbegyndt, men da den blev indviet i 1966 var en anden amtsvejinspektør, nemlig hans søn Ejnar Grimstrup.

A.P. Grimstrup var gårdejersøn fra Hornborg ved Horsens, og det stod ellers skrevet, at han skulle følge i fadernes plovfure. Det var sønnen alt for videbegærlig til. A.P. Grimstrup blev student i 1915 fra Th. Langs Skole i Silkeborg. I 1920 sprang han ud som cand. polit.

Samme år blev Grimstrup ansat som ekstra ingeniør ved DSB med bopæl i Næstved. Han førte tilsyn med udvidelsen at jernbane strækningen Næstved-Masnedsund fra enkelt til dobbelt spor.

I 1924 kom A.P. Grimstrup til Svendborg Amt, hvor han først var teknisk vejassistent. I 1927 blev han udnævnt til amtsvej- og amtsvandinspektør som den hidtil yngste i Danmark.

Hans virke var at være rådgivende ingeniør for sognekommunerne i at få udført vej- og kloakanlæg, ligesom der blev udarbejdet by- og dispositionsplaner i landkommunerne.

Det var usædvanligt, at samme person både var inspektør for veje og vand, men det anså A.P. Grimstrup kun som en fordel og en besparelse i administrationen.

Ved sit 25 års jubilæum i 1952 sagde Grimstrup til Svendborg Avis bl.a. ”Det har betydning, at der er en god vej til hver mands hus. Vejanlæg er nødvendige og basis for driften af et moderne samfund – både materielt og kulturelt”.

Vejinspektøren var bevidst om, at vejanlæg ikke må ødelægge naturen og henviste i jubilæums-artiklen til den da nye Strandvej fra Svendborg til Skaarupøre:

”Den er ikke dominerende i landskabet, men har åbnet op for at landskabets helhed uden at ødelægge det”

A.P. Grimstrup var medlem af talrige bestyrelser, råd, nævn og kommissioner. I en årrække var han formand for Amtsvejinspektørernes Forening.

A.P. Grimstrup var en højt anset medarbejder i Svendborg Amt. Han lagde aldrig skjul på sine meninger og selv om de kunne gå imod amtsrådets indstilling, ytrede han sig klart og myndigt. Og der blev lyttet. Ingen var i tvivl om Grimstrups store viden og faglige kompetence. . Han besad fine menneskelige egenskaber og var en afholdt chef.

Gå til toppen