henrik_noerkjaer2Han ville hellere knække juridiske problemer i døgndrift  end slappe af med at læse en roman.
Hans Apollo 32 motoryacht var udstyret med alverdens elektroniske hjælpemidler, så han kunne være i kontakt med omverdenen, selv når han var på sejlads med familien i Det sydfynske Øhav og andre farvande.
Manden holdt aldrig fri. Navnet er Henrik Nørkær (1948-2005), som var en særdeles aktiv og ihærdig og dygtig jurist.
Da han i 1998 fyldte 50 år sagde han bl.a. til Fyns Amts Avis:
”Når folk med problemer har brug for advokatbistand, skal tingene helst løses tre timer, før vi får dem overdraget. Det har jeg taget til mig, så uanset om der er tale om rådgivning efter ambulancetjenete, ser jeg en styrke i alsidighed”.
Henrik Nørkær var født i Nordjylland, han blev student i Hjørring i 1967 og cand. jur i 1972 med første karakter og landets hidtil yngste.
Han virkede som advokatfuldmægtig for først Hermond Launning og siden for Mogens Glistrup.
I 1976 kom Henrik Nørkær til Svendborg. Han overtog V. Heltborg Nielsens advokatkontor på hjørnet af Gerritsgade og Møllergade.
I 1987 flyttede firmaet til Det gule Pakhus på Svendborg Havn. Det blev til Groth Andersen & Nørkær Advokatfirma A/S, som var oppe på at have 85 ansatte.  henrik_noerkjaerFirmaet havde kontorer i København, Nuuk og London.  På et tidspunkt rykkede Henrik Nørkær også ind på et kontor  i Parken og var juridisk rådgiver for Don Ø.
Listen med formandsposter og bestyrelsesposter var alen lang. En overgang  sad Henrik Nørkær i henved 50 aktieselskabsbestyrelser og i flere af dem bestred  han formandsposten.  Det drejede sig om en bred vifte af selskaber inden for mange forskellige brancher. Det være sig alt fra rederier til håndværkervirksomheder og ejendomselskaber som f.eks. det børsnoterede Nordicam og Royal Artic Linen A/S.
Turistsagen nød også godt af Henrik Nørkærs evner. Han sad i bestyrelsen for De samvirkende fynske Turistforeninger og i Danmarks Turistråd.
I 2005 tabte Henrik Nørkær kampen mod kræften. Aldrig før har der været så mange i Bregninge Kirke, da han den 4. februar blev bisat. Mange ville sige farvel til en figther, som Fyns Amts Avis noterede i sin reportage fra bisættelsen.

Gå til toppen