niels_bukhNiels Mortensen Ebbesen Bukh, 1880-1950. Slægten stammede fra Mors og var bønder. NB var søn af Peder Bukh og Maren f. Dissing, der havde et landbrug i Snejbjerg ved Herning, faderen blev senere højskolelærer i Vallekilde.
NB kom tidligt i manufakturlære i Nykøbing F., men det varede kun kort tid; senere arbejdede han ved landbrug på Nørremølle ved Sundeved i 1896; elev på Vallekilde Højskole og  Askov Højskole 1896-97 og 1897-98; fisker i 1897; delingsføreruddannelse i 1898; aftjente sin værnepligt som marinesoldat i 1898; Ladelund Landbrugsskole 1901-02; Tune Landbrugsskole 1902; gårdforpagter ved Lammefjorden 1902-07; lærer fra Statens eetårige Kursus og eksamen i sygegymnastik og massage fra Teilmanns Kursus i 1909; lærereksamen i Vordingborg 1912; kursus i naturfag på Statens Lærerhøjskole i 1913-14.

I 1914 startede NB sin egen gymnastiklederskole i Borgen, som var en bygning på Ollerup Højskole. Denne havde han overtaget sammen med svogeren Lars Bækhøj. Der blev hurtigt pladsmangel og han erhvervede sig derfor 24 tdr. land og opførte Gymnastikhøjskolen i Ollerup, som blev indviet i 1920 med plads til 90 elever. Skolen udvidede han flere gange med imponerende faciliteter bl.a. Danmarks første svømmehal i 1926.

borgen_glNBs barndom og ungdom var præget af den Lingske gymnastik, som blev vist første gang i 1884 netop i Vallekilde. Han blev hurtigt en efterspurgt leder både i lokalforeninger, skolerne han studerede ved eller var ansat på, ligesom organisationerne brugte ham som leder på udvalgte hold.
I 1912 blev NB inspireret af finnen Elli Bjørkstens kvindegymnastik, som var præget af liv, fart og stilrene øvelser. Året efter så han i Frankrig en gym.leder Herberts arbejdsmetoder. I korte bukser og nøgen overkrop sled gymnasterne hårdt i det med formløse øvelser i fortsat bevægelse. Omkring disse år dannede han grundlaget for primitiv gymnastik, som han skulle blive verdensberømt for.

Landboungdommen, som NB især arbejdede med, var ofte præget af deres daglige arbejde. Det gav korte, stramme brystmuskler, krumme rygge, svage bugmuskler og krumme knæ. NB så, at her skulle øvelser til, som gav smidighed, kraft og behændighed.
Overgangene fra den ene til den anden øvelse skulle være hurtigere uden ophold og der skulle arbejdes med større fart end hidtil. Denne form udviklede han til stadighed og nye elever og gymnastikinteresserede opsøgte NB og hans skole.

gl__forsideMen NBs gymnastik forargede også visse mennesker. De betragtede primitiv gymnastik, som et brud på de gym.regler, som lederne hidtil havde rettet sig efter. De kaldte det en uskøn og brutal mishandling af mennesker under en form, der betød opløsning af orden og disciplin og frarådede ungdommen at tage til Ollerup. Men resultatet havde den modsatte virkning, de unge strømmede til Ollerup, og langt størstedelen af eleverne var trofaste mod NB lige til hans død.

Hans rejser og engagement indenfor gymnastikken, der bredte sig langt ud over landets grænser gjorde NB til en af landets mest kendte personer i udlandet i mellemkrigstiden.

Han foretog bl.a. disse rejser:
1912- Sverige (leder af udvalgt konkurrencehold, der vandt sølv ved OL) 1913-Frankrig, Belgien,England; 1920- Belgien; 1922- Østrig, Tyskland; 1923- USA, Sverige; 1924- Tyskland, Frankrig; 1925- Tyskland, Tjekkeslovakiet; 1926- USA; 1927- Tyskland, Holland, England, Island, Færøerne, Tjekkeslovakiet; 1929- Finland; 1930- Belgien, Østrig, Tyskland, Tjekkeslovakiet, Ungarn, Sverige; 1931- USA, Canada, Sovjet, Kina, Korea, Japan, Tyskland; 1933- Østrig, Tyskland, Ungarn; 1934- Italien; 1935- Norge, Belgien; 1936- Tyskland; 1937- Belgien, Frankrig, England, Polen, Sverige; 1938- Brasilien, Argentina, Uruguay, Tyskland, Portugal; 1939- USA, Sydafrika; 1940- Sverige; 1948- Norge; 1949- Sverige; 1950- Belgien, Tyskland, Frankrig.
Desuden blev der givet talrige opvisninger rundt om i Danmark f. eks. også i Rigsdagen, hvad ingen gymnastikleder hverken før eller siden har gjort.

gym_stadion

 Under sine rejser til Tyskland og Østrig var NB kommet i kontakt med mange mennesker, som senere viste sig at slutte op om Hitler. Allerede i 1933 var pressen ved en hjemkomst interesseret i hvordan NB så på forholdene i Tyskland. Det resulterede i nogle angreb på ham i aviserne og en del mennesker fik det indtryk, at NB kunne tænke sig at gøre en politisk indsats som den tyske her i Danmark. Noget der skabte fjender for ham i de kommende år. Hans nærmeste havde ventet, at NB med sin stærke nationale indstilling havde vendt sig mod tyskerne efter besættelsen af Danmark ved at stille sig på modstandsbevægelsens side. Det gjorde han ikke, men han forvoldte heller ikke noget landsskadeligt.
Kort tid efter besættelsen blev NB interneret nogle dage af Frihedsbevægelsen, men han slap uskadt gennem retsopgøret. Dog havde hændelsen såret ham for resten af livet.

svhalI 1943 var Gymnastikhøjskolen blevet beslaglagt og NB måtte flytte sit højskolearbejde først til Ladelund Landbrugsskole og siden til godset Løgismose ved Assens, som han købte.
Først i 1947 vendte han hjem til den renoverede skole i Ollerup og fortsatte sit arbejde til sin død i 1950.

Har bl.a. skrevet ”Primitiv Gymnastik”, i 1922, som er oversat til 13 sprog.
”Dansk Gymnastik I og II” i 1934.

Blandt de mange hædersbeviser NB modtog var udnævnelsen til æresdoktor i pædagogik ved Russel Sage College, USA.

 Kilder:
”Niels Bukh” – Rask Nielsen 1950
”Kampen om kroppen” – Ove Korsgaard 1982
”Niels Bukh” – Hans Bonde 2001

 Henning Hjortshøj, Egebjerg Lokalhistoriske Forening, 2011

Foto af svømmehal: Hanne Birkedal

Gå til toppen