Peter Martin Oehlenslâger  Wessel. f. 27. september 1851 -d. 8.februar 1921.Peter_Martin_Wessel

Forældre Toldinspektør Herman Wessel og hustru Wilhelmine f. Rasmussen.

Barndomshjemmet lå på hjørnet af Kedelsmedestræde og Bagergade.

Moderen døde tidligt og efter konfirmation 1865 i Vor Frue kirke, og endt skolegang rejser han via København til en halvbror i Chile.

Han udviklede sig til en dygtig og succesrig forretningsmand.6.september 1877 gifter han sig med Fredericia Mariana Masten f. 28 marts 1859, (datter af Bankdirektør Masten og hustru Emilia von Falkenberg ).

1892 vender P.M. Wessel tilbage til Danmark med familie og overtager hvervet som Generalkonsul for Chile.

Han fortsatte sit aktive forretningsvirke.

1898 - 1903 bor han i England.

 1903 - 1920 igen i Danmark.

1920 til sin død 1921 i Schweitz.

P.M.Wessel var socialt engageret og oprettede legat  til understøttelse af unge, uformuende danske,med evner og arbejdslyst til uddannelse. Desuden skænkede han en kapital til et børnehospital i Valparaiso.

P.M. Wessel skænkede en sum til opførelsen af en trappe fra Torvet op til Vor Frue Kirke ( Wessels Trappe) . Trappen blev indviet efter hans død i 1921. Ikke hele summen blev brugt, hvorfor det blev muligt at opføre Havfruebrønden på Torvet ( se denne ).

Gå til toppen