Walter ChristmasWalter Christmas-Dirckinck-Holmfeld levede i årene 1861 til 1924 og skrev en række drengebøger om Peder Most, der var en sømandsdreng fra Svendborg. Desuden skrev han en lang række både skønlitterære og faglitterære bøger. Hans tilknytning til Svendborg starter d. 29. juli 1886 hvor han bliver gift med Ragnhild Jutta Weber fra den berømte Weber-familie i Svendborg. Ægteskabet varer til 1898, hvor han gifter sig på ny. Denne gang med Ellen Margrethe Vilhelmine Owen.
Walter Christmas kom allerede som 14-årig ud at sejle. Han kom i den danske flåde, og deltog blandt andet i Fyllas ekspedition til Grønland i 1885. Året forinden var han blevet udnævnt til premierløjtnant i flåden.

I 1890 rejste han på Amazonfloden langt ind i Peru for at undersøge mulighederne for at starte en dansk dampskibslinje på Amazonfloden. Ingen danske investorer ville sætte penge i projektet. I stedet blev det en række redere fra Hamburg, der bandt an med projektet. Denne rejse er beskrevet i hans første bog.

I 1892 rejste han til Siam hvor han blev blandet ind i lokale uroligheder på vestkysten af Malacca. Senere blev han blandet ind i krigen med de franske kolonier i Bagindien, hvilket medførte afskeden fra flåden., da hans indsats stred mod de ordrer han havde fået med hjemmefra. Året efter finder man ham i den græske flåde i krigen mellem Grækenland og Tyrkiet.
I 1899 blev han indblandet i et forsøg på at sælge De vestindiske øer til Tyskland. Dette mislykkedes som bekendt. Senere forsøgte han at sælge øerne til USA og blev i den forbindelse mistænkt for bestikkelse af adskillige amerikanske kongresmedlemmer, hvorved han mistede det meste af sin formue. USA overtog øerne i 1916.

Det var således en nedbrudt mand, der for at forsørge sin familie, i 1901 skrev den første Peder Most-roman, hvor han benyttede sit kendskab til Sydfyn og søfarten til at skabe historien i romanen. I 1903 udkommer ”Styrmand Most” og året efter udkommer ”Kong Peder”. Et foreløbigt punktum sættes i 1906, hvor ”På Livet Løs” udkommer.

Den sidste Peder Most-bog kommer først 15 år senere, Walter Christmas udgiver ”Peder Most på Krigsstien”. Alle romanerne kom på Gyldendal og udkom i store oplag. Alene den første Peder Most-bog udkom i ti oplag og i mere end 100.000 eksemplarer.

Peder Most-figuren er sømand på skonnerten ”Karens Minde”, der via Spanien sender ham til Sydamerika, for at ende i Venezuela, hvor Peder Most og hans ven Frits bliver samlet op af kaptajnen, Don Carlos, der sejler med våben for den venezuleanske oprørere. Peder Most og Frits vender hjem til Svendborg, hvor Peder begynder at læse til styrmand. I de senere bind af serien komme Peder Most til Sydafrika, Indien, New Zealand, Australien og en sydhavsø, hvor han gifter sig med høvdingens datter og bliver kongen over øen.

Bøgernes beskrivelser af de indfødte på de steder som Peder Most ender, er fyldt med beskrivelser af den art, som man i dag vil kalde udpræget racistiske. Afrikas sorte befolkning omtales som dovne, og muslimer får samme tur. Efterhånden bliver man opmærksom på de racistiske skildringer, og i senere udgaver af bøgerne bliver teksten redigeret og bearbejdet, så børnene ikke skulle læse de racistiske beskrivelser af de fremmede.

I 1911 udkom fremtidsromanen ”Svend Spejder” hvor Christmas forudsagde, at Danmark ville blive involveret i en krig i 1916. Da året indtraf, var første verdenskrig i gang, dog uden at Danmark var involveret i krighandlingerne. I 1922 blev bogen genudgivet og nu var tidspunktet for krigsudbruddet rykket frem til 1928.

Bogen bærer præg af forfatterens store interesse for forsvarssagen. Bogens hovedperson, Svend Spejder, og hans kammerater kører rundt på Sydfyn og holder øje med fjendtlige styrker, og det lykkedes også for dem at fange en tysk spion.

Der blev i den periode skrevet utallige børnebøger, der havde udspring i spejderbevægelsen, blandt andet af Torry Gredsted, Gunnar Jørgensen og Rudolf Bruhn, så ”Svend Spejder” passer fint i den bølge, men det militante præg som bogen havde, har trods alt nok virket lidt fremmedartet.

Foruden de nævnte bøger skrev Walter Christmas en række skuespil, rejsebøger og en meget omfangsrig biografi om Prins Georg, der blev konge af Grækenland.
I årene 1909-10 var Walter Christmas desuden direktør for Dagmarteatret i København. I 1914 indtrådte han igen i søværnet, men blev tvunget af sygdom til at stoppe kun to år efter.

Gå til toppen