Tøj, sækkepiber og søfart.

Jens Foldager Larsen (1929-2009) var en sand gentleman af den gamle skole.  Han var bidt af alt britisk.

Foldager 01Han stiftede i 1980 sækkepibeorkesteret Dungillie Pibe Band sammen med sin søn, Lars. Jens Foldager var en mester i at få toner ud af sin sækkepibe, og han var også i stand til at undervise i  den irske håndtromme bodhran. Han fremstillede selv flere eksemplarer af denne håndtromme.

Jens Foldager var uddannet i manufakturfaget i Roskilde . Han var født  på 1.sal af slægtens manufakturhandel i Møllergade 1. Manufakturhandler Ivar I. Foldager grundlagde forretningen i 1890. Ivar var en onkel  til Jens Foldagers far, som i 1927 overtog forretningen. 

I 1953 kom Jens Foldager hjem til Svendborg. Han arbejdede i flere år sammen med faderen, indtil han selv overtog forretningen. Det var en alsidig manufakturhandel, der førte alt i metervarer og konfektion, og det var navnlig  en butik, som egens gårdmandsfolk handlede i.

I 1985 var det slut.

“Vi blev simpelthen udkonkurreret af stærkere kæder. Vi solgte cowboy stof til 120 kr. meteren, men i supermarkederne  kunne færdige bukser købes for under 100 kr. Det kunne vi ikke hamle op med”, sagde Jens Foldager til Fyns Amts Avis.

Det var i juni 2008. Avisens havde sat Jens Foldager stævne på Københavnerhjørnet . Anledningen var, at det daværende kronprinsepar Frederik og Mary nogle dage efter skulle besøge  Svendborg. Et af programmets punkter var, at de kongelige netop på Københavnerhjørnet skulle stige af bilen og her møde befolkningen. (Hvilket blev en stor succes). 

Som født i den ene af ejendommene på hjørnet var Jens Foldager selvskrevet til at fortælle hjørnets historie og han sagde bl.a.

“Det blev taget som noget i retning af en fornærmelse mod familien Foldager, da hjørnet begyndte at blive kaldt for Københavnerhjørnet. Det hedder da Foldagers hjørne”, sagde han med et smil.

Foldager havde en teori om, at det var en eller anden smart journalist fra København, som “døbte” hjørnet. Vedkommende skrev en artikel om Svendborg. Navnet havde sin forklaring i, at Skobutikken København lå i den ejendom, der hedder Hybelhus.

Jens Foldager besad en stor viden om søfartshistorie . Da forretningen lukkede i 1982,  fik Søfartssamlingerne i Troense  stor gavn af denne viden. Her virkede han i en årrække som frivillig. Hertil kom,  at Foldager var også snild på fingrene, og i stand til at restaurere en række af  museets modeller. I 1992 tog han for eksempel  en model af  “Gæa” under kærlig behandling. “Gæa” repræsenterer et stykke unik historie, der har indskrevet Svendborg i søsportens og bådebyggeriet annaler.

Den 92 fod store clipperbyggee lystskonnert “Gæa” blev søsat i 1892 fra  Sophus Webers værft i Gl. Hestehauge. Det var Weber selv, der skulle have fartøjet, der deltog i flere kapsejladser. I 1893 vandt Sophus Weber med “Gæa” Sjælland rundt.  I 1935 gav “Gæa”  sit sidste suk i havet som prosaisk stenfiskerfartøj efter at have ført en omtumlet tilværelse.

jens sækkepibeModellen blev skåret ud af en klods poppeltræ, inden det rigtige fartøj blev bygget. Siden blev modellen givet til familiens børn som legetøj. Senere havnede den på Røgeriet på Thurø og den sidste ejer var Niels Hansen.

Foldager fik ham til skænke modellen til Søfartssamlingerne i Troense.

“Det er en herlig opgave, og forstanden og håndelaget er kommet med arbejdet. Mine to bedste hjælpere er fhv. kaptajn Charles W. Hansen og Jens Kusk Jensens Håndbog i Praktisk Sømandsskab”, fortalte Jens Foldager til avisen.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2024.

Gå til toppen