siloam1Indre Mission har aldrig stået rigtigt stærk i Svendborg, der jo ligger midt i det sydfynske grundtvigske/koldske bælte, men har dog haft en vis position.

I hvert fald var der i årene op til 1895 kræfter nok til at få opført missionshuset Siloam på Dronningholmsvej 61 i Svendborg – og her foregik missionens møder og aktiviteter lige til 2006, da huset blev solgt. På det tidspunkt havde Indre Mission i Svendborg omkring 25 medlemmer, for lidt til at opretholde eget missionshus og vel rummeligt. Siloam har siden været brugt til forskellige formål.

Møderne blev efter salget holdt på Svendborg Søfartsskole, indtil 2009, da et parcelhus på Mølmarksvej blev erhvervet, og nu er der 35 medlemmer og to børnegrupper (2014).

Før Siloam blev opført i 1895 holdt Indre Mission sine møder i Menighedshuset Bethel. Der blev betalt 100 kr. i leje for 24 møder om året . Det pinte medlemmer, som ønskede et sted, hvor de kunne mødes og samles om forskellige aktiviteter, når de ønskede det.

Ved de såkaldte samtale møder rundt i medlemmernes hjem blev medbragt en lille indsamlingsbøsse, hvor der blev lagt små kontante gaver til ”vort missionshus”, som der stod på bøssen.

I 1893 var der samles 600 kr. ind. Udvalgte mænd begyndte at se sig om efter en byggegrund. Det blev en grund på Grubbemøllestræde, som Dronningholmsvej dengang hed. Sælgeren var gartner Henningsen.

Ved 60 års jubilæet i 1955 for Siloam fortalte den da 83-årige Skrædder Sørensen i Svendborg Avis om starten. Han var da det yngste medlem af IM´s bestyrelse.

”Der var kun 500 kr. i Sparekassen. Det saa smaat ud,” sagde han, ”men vi troede, at det var Herrens Vilje, at vi maatte faa et Missionshus.”

Sørensen fik ret. Arkitekt Thorvald Halfdan Hoffmann (1862-1938) tegnede huset. Med sit slanke tårn ligner det en kirke, og det var med vilje. Indre Mission havde overvejelser om at melde sig ud af den danske folkekirke. Det blev ikke til noget. IM forblev en del af folkekirken, og det er i de gamle udtalelser fra missionsfolk understreget , at medlemmerne deltog i gudstjenesterne i byens kirke.

Det var da også en folkekirkepræst, John Hansen, Gislev, som nedlagde en af grundstenene til Siloam den 16. maj 1895.

Huset blev indviet den 18. oktober samme år. Hovedtaleren var IM´s navnkyndige formand, Vilm. Bech, som forinden havde prædiket i Sct. Nicolaj Kirke.

Den første missionær ved Siloam var Martin Rasmussen, der beskrives som en glødende taler. Han samlede store skarer til møderne i missionshuset, og på det tidspunkt overvejede man ligefrem at udvide huset.

Martin Rasmussen kom i åndeligt klammeri med pastor Einar Prip, Sct. Nicolaj Kirke. Forældre døbte deres drengebørn Martin eller Einar, alt efter hvem de var tilhængere af, fortælles det. Enden blev at Martin Rasmussen blev forflyttet og Einar Prip rejste til et arbejde i Østerlandsmissionen.

Stifteren af og den første forstander på Svendborg Sømandshøjskole, nu Søfartsskole, Vilhelm Rasch, nævnes også som en fremragende taler ved møderne i Siloam. Gennem tiderne har der været en halv snes missionærer, der i længere eller kortere perioder var knyttet til IM i Svendborg.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2014.

Gå til toppen