sct_joergen_1Oprindelig har der ligget en trækirke. Stolpehuller fra denne blev fundet under kirkegulvet ved restaureingen 1961-64.

Omkring 1260 opførtes Sct. Jørgens Kirke og Kloster i sten. Her var Spedalskhedshospital.

Oprindelig havde kirken bjælkeloft og romanske vinduer. 2 af disse vinduer blev fremdraget ved restaureringen 1961-64.

Midt i 1300-tallet blev kirken , under den sorte død, gjort længere.

I 1500-tallet sker der 2 udvidelser. På sydsiden opføres et kapel og i vest et svært tårn med kamtakker. Kapellet er senere nedrevet. Årstallet ukendt.

I 1591 oplyser Biskop Jacob Madsen i sin visitatsbog, at kirken har hvælving, og i 1594 har hele kirken hvælvinger. Disse har åbenbart ikke været holdbare, idet der i 1737 bygges nye hvælvinger som er de eksisterende.

1599 er kirken færdig. Fra 1599 til 1877-78 sker ingen ændringer.

1870-80’erne restaurerede Otto Rosenørn Lehn til Hvidkilde de kirker der hørte under godset.

Sct. Jørgen blev stænkpudset udvendig og glatpudset indvendig.

sct_joergen_2Arkitekt Mindedal, Ollerup stod for restaureringen 1961-64.

Gulvet blev sænket ½ meter og de nye vinduer anbragt sammesteds som i 1878.

Døbefonden er af Gotlandsk kalksten fra omkr. 1250. Den er først kommet til kirken efter reformationen, og brugtes først som bund under en muret prædikestol.

Alterstagerne er skænket af Erik Hardenberg til Hvidkilde 1594.

De 3 slanke vinduer i øst er skabt af Sven Havsteen-Mikkelsen.

Gå til toppen