sct_nicolai_kirkeSct. Nicolai Kirke.
Gerritsgade.
Eksisterede som kampestenskirke i 1100-tallet.Spor af denne findes i resterne af en nedrevet apsis.
Fra 1200-tallet er det en grundmuret bygning. Ældst er den vestlige del af koret fra 1200-tallet. Senere til- og udbygninger i 1400- og 1500-tallet.
 
I 1892- 94 undergår kirken en omfattende restaurering  ledet  af arkitekterne H. Stock og Magdahl Nielsen. Herved føres kirken tilbage til sit romanske udseende.


Kirken der havde været hvidkalket både ud-og indvendig fik afbanket kalklaget og fremstår således nu i røde munkesten.
Gulvet blev gravet af og den gamle gulvhøjde genskabt . Under dette arbejde fandt man farvede glasrester fra glasmalerier. I 1940 skænkede Knud Jølver 3 store glasmalerier til østgavlvinduerne. Glasmalerierne er skabt af maleren Kristen Iversen.
De tilmurede korvinduer blev åbnet.
Joakim Skovgaard fik til opgave at fremstille et alter i romansk stil.
Prædikestolen fik sine oprindelige farver og et stort gotisk krucifiks fundet på loftet blev opsat i kirkens korbuen.
Knud Jølver gav senere kirken nye malmlysekroner.
Eksisterede som kampestenskirke i 1100-tallet.Spor af denne findes iresterne af en nedrevet Apsis.
Fra 1200-tallet er det en grundmuret bygning. Ældst er den vestlige del af koret fra 1200-tallet. Senere til og udbygninger i 1400- og 1500-tallet.
 
I 1892- 94 undergår kirken en omfattende restaurering  ledet  af arkitekterne H. Stock og Magdahl Nielsen  .Herved føres kirken tilbage til sit romanske udseende.
Kirken der havde været hvidkalket både ud-og indvendig fik afbanket kalklaget og fremstår således nu i røde munkesten.
Gulvet blev gravet af og den gamle gulvhøjde genskabt . Under dette arbejde fandt man farvede glasrester fra glasmalerier. .I 1940 skænkede Knud Jølver 3 store glasmalerier til Østgavlvinduerne. Glasmalerierne er skabt af maleren Kristen Iversen.
sct_nicolai_kirke_3De tilmurede korvinduer blev åbnet.
Joakim Skovgaard fik til opgave at fremstille et alter i romansk stil.
Prædikestolen fik sine oprindelige farver og et stort gotisk krucifiks fundet på loftet blev opsat i kirkens korbuen.
Knud Jølver gav senere kirken nye malmlysekroner.

 

Gå til toppen