thumb_bjerrebykirke1 Den nuværende kirkebygning i Bjerreby er opført i 1905  -  06 som afløser for en middelalderkirke, som siden ca. år 1150 havde ligget på den bakke, der har givet byen navn: Bjergby, der med tiden er blevet til Bjerreby. Om der har været en forgænger af træ, vides ikke, men da man brød den gamle kirke ned i 1905, fandt man resterne af en urne samt et tveægget sværd (brudt i fem stykker), som kunne dateres tilbage til bronzealderen.

 

Den gamle kirke
Den gamle kirke har fra begyndelsen haft kor  -  sandsynligvis med apsis  -  og skib. Den var udstyret med bjælkeloft og har haft mandsdør i skibets sydvæg og kvindedør i nordvæggen. Kirken blev indviet til Sct. Morten  -  (den franske bispehelgen Martin af Tours), og der er heldigvis bevaret flere ting fra kirkens første år. Et af de højtsiddende rundbuede vinduer i sydsiden blev i begyndelsen af 1200-tallet udsmykket med et glasmaleri af Sct. Morten. Det kan i dag beundres på Nationalmuseet. En velbevaret sidealtertavle og en prægtig degnestol, begge med billeder af Sct. Morten, findes i dag i den nye kirke.

 

thumb_bjerrebykirke2 Andet inventar fra den gamle kirke, nemlig et gotisk skab og en madonnafigur, blev allerede før nedrivningen sendt til Nationalmuseet.

 

Altertavlen
Også kirkens nuværende trefløjede højaltertavle er fra den gamle kirke. Tavlen er udført i Lübeck i sidste halvdel af 15. århundrede. Kirkens ældste inventar, døbefonten, er romansk med en glat kumme udført i grå granit og smykket med tre rundtgående riller. Foden er i rød granit og smykket med arkader på siderne og skæggede mandshoveder på hjørnerne. Dåbsfadet er i messing og smykket med symboler for frugtbarhed og livsglæde. På bagsiden ses Chr. IV`s monogram, årstallet 1639, et våbenskjold og navnet Elisabeth Augusta. Hun var datter af kongen og blev i 1639 gift med Rigsråd Hans Lindenov. Dåbskanden af tin stammer også fra den gamle kirke.

Søren Lolk
Fattigblokken, der nu er opstillet i våbenhuset, stod i den gamle kirke, men blev solgt på auktion ved nedrivningen i 1905. Den blev heldigvis købt af den kendte bonde Søren Lolk, der senere lod den gå tilbage til den nye kirke.

Samme Søren Lolk, der levede 1876  -  1933, blev begravet på Bjerreby Kirkegård.

Litteraturliste:
Artikel i "Tåsinge Årbogen 2000" af sognepræst Didier Gautier, sognepræst i Bjerreby og Landet sogne 1979  -  2001

Gå til toppen