ulbollekirkeHøjt hævet på sin kuplede bakke ligger Ulbølle Kirke og tildrager sig opmærksomhed viden om. Ikke alene er den synlig fra alle sognets kanter, men også fra nabosognene kan man se dens karakteristiske profil, som melder, at her er en kirke, et pejlemærke for mennesker.

Kirkens nøjagtige alder tør vel ingen udtale sig om, men dens ældste murværk lader ane, at vi her står overfor en gammel romansk landsbykirke, som meget vel kan have stået på dette sted gennem mere end 800 år.

I middelalderens slutning er tårnet tilbygget, men her valgte man den meget usædvanlige løsning at placere tårnet på kirkens nordside og ikke i vestenden, som ellers var det normale.

Denne placering findes kun på ganske få kirker. Samtidig fik man et våbenhus i tårnets nederste rum med en usædvanlig indre højde  -  ca. 7 m. fra gulv til loft. I senmiddelalderen indbyggedes hvælv i kirken til erstatning for dens oprindelige bjælke- og bræddeloft.

Prædikestolen
Prædikestolen er et overdådigt billedskærerarbejde i egetræ fra renæssancen. Den bærer årstallet 1650, og den samtidige sognepræsts navnetræk, uden at man deraf tør slutte at han skulle være stolens giver.

Til stolen hører også en lydhimmel, ligeledes rigt udskåret. Kunstneren er ukendt, men billedfelterne, alle med bibelske motiver, vidner om en humoristisk tilgang til arbejdet, således er Adam og Eva i Edens have udstyret med en loppebefængt hund

Altertavlen
Altertavlen bærer et billede fra 1872 af Otto Bache, hvor man ser Kristus velsigne et lille barn. Billedet er indsat i en gammel ramme, som bærer sengotisk snitværk. Fra reformationstidens kilder ved vi, at kirken dengang havde en altertavle med korsfæstelsesmotiv. Den nuværende ramme kan meget vel have dannet ramme for en sådan altertavle.

Døbefonten
Døbefonten er et romansk granitarbejde med smukke relieffer, blomsterranker, mandshoveder og løver. På den side, som vender ind mod kirkemuren findes endnu rester af en tidligere tids bemaling, som skulle få reliefferne til at træde tydeligere frem.

Orglet
Orglet er af ret sen dato, først i1969 fik kirken et rigtigt kirkeorgel. Det er på 10 stemmer bygget af orgelbygger Bruhn i Sønderjylland. Fra 1898 brugtes et harmonium.

Klokkerne
Som tidligere nævnt er det noget af et særsyn at kirken har sit tårn på nordmuren. Bemærkelsesværdigt er det også, at der har været bindingsværk i det, og at klokkerne dengang hang i lydhullerne i stedet for inde i selve tårnet. 1882 flyttede man dem ind i tårnrummet, sandsynligvis fordi bindingsværket ikke længere kunne tåle svingningerne.

Gå til toppen