Tanken om at opføre et forsamlingshus var allerede fremme i 1899, da Brændeskov Skytteforening blev dannet. Tanken var vel den at få et sted, hvor man kunne samles til gymnastik og våbenbrug.

Der var allerede givet tilsagn om en byggegrund, men af flere grunde blev byggeriet ikke til noget. En af grundene skulle efter sigende være, at ejeren af Brændeskovgård, Peder Rasmussen, ikke ville have, at hans folk gik derhen om aftenen i stedet for at få deres nattesøvn og være udhvilede til næste dags arbejde.

Først i 1932 kom tanken om et forsamlingshus frem igen, og der blev nedsat et udvalg, som skulle arbejde videre med planerne. Udvalget bestod af følgende mænd:

Brændeskov Forsamlingshus 1Boelsmand C.M. Christensen, Brændeskov (formand)
Gdr. Rasmus Pedersen, Gudbjerg Skov
Gdr. Rasmus Jensen, Gravvænge
Cykelhandler Niels Nielsen, Brændeskov
Murermester Henrik Madsen, Lakkendrup
Husmand Albert Clausen, Gudbjerg Skov

Udvalget enedes om, at forsamlingshuset skulle være et andelsforetagende med andele på 10 kr. Der blev givet tilsagn fra Landbosparekassen i Svendborg om et lån på 4500 kr., ligesom der blev truffet aftale med Ane Eriksen om køb af byggegrund. Der blev valgt en bestyrelse bestående af følgende:

C.M. Christensen, Brændeskov (formand)
Johannes Christensen, Brændeskov (næstformand)
Oskar Nielsen, Brændeskov (kasserer)
Frode Eriksen, Brændeskov
Niels Nielsen, Brændeskov

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade et forsamlingshus opføre for de penge der var til rådighed, dvs. en andelskapital på 1940 kr. plus sparekassens tilbud på 4500 kr. Andelskapitalen var dog ikke til rådighed med det samme  -  den var i første omgang en garanti for at få lånet.

Et grundigt regnestykke viste, at der ville komme til at mangle ca. 500 kr., hvilket betød, at man ikke turde sætte byggeriet i gang. Der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der var et meget trykket stemning, indtil Chr. Jensen fra Lakkendrup rejste sig og gik hen til sin søn, Anders Jensen, og roligt sagde: "Kan du ikke låne dem de 500 kr.?"  -  "Jo", sagde Anders Jensen, "og det på de samme betingelser som sparekasselånet".

Håndværkerne gik i gang ret hurtigt derefter, og den 12.april holdtes rejsegilde.Der blev udarbejdet love for forsamlingshuset, inventar blev indkøbt, og som værter blev udpeget Kristine og Kaj Knudsen.

Indvielsesfesten blev holdt den 20. august 1933, med taler, fællesspisning af medbragt mad og efterfølgende dans.

I 1941 blev der foretaget en mindre udvidelse af forsamlingshuset, og i 1962 blev den ny tilbygning opført. Den var forsynet med fuld kælder, som blev brugt til nye toiletter og et husflidslokale. Samtidig blev der foretaget en større modernisering af køkkenforholdene.

Forsamlingshusets formænd:

C.M. Christensen 1933-1935
Frode Eriksen 1935-1943
Peder Mogensen 1943-1948
Rasmus Pedersen 1948-1949
Svend F. Skjeldbo 1949-1951
Claus Bastholm 1951-1955
Jørgen Strandhave 1955-1957
Harry Hansen 1957-1960
Niels Nielsen 1960-1966
Åge Hansen 1966-1970
Villy Madsen 1970-1972
Hans Rasmussen 1972-1973
Hans Jørgen Bindzus 1973-1975
Poul Poulsen 1975-1982
Jørgen Ring 1982-

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

Gå til toppen