købmandgaldbjerg1Galdbjerg er en lille landsby i Gudme Sogn med en halv snes huse og enkelte større eller mindre gårde. Alligevel har der været eksistensgrundlag for en høker- eller købmandsforretning. Fra slutningen af 1800’tallet kendes købmand Martin Jensen, som i 1882 overtog ejendommen matr.nr. 8b – nu Humlebjergvej 16.

I 1905 sælger han forretningen til købmand Rasmus Hansen, som i de følgende år opbygger en tilsyneladende driftig forretning.

Da han i 1928 overdrager købmandsforretningen til sin datter og svigersøn, Sigrid og Hans Peder Gustav Nielsen, flytter han ind i den nybyggede ”aftægtsbolig”, som er opført på en ny udstykning af matr.nr. 8b.

Denne nye matrikel hedder matr.nr. 8 – nu Humlebjergvej 18.

Efter Rasmus Nielsens død i 1944, blev der indrettet købmandsforretning i ejendommen på Humlebjergvej nr. 18.

købmandgaldbjerg2I 1966 solgte købmandsparret Sigrid og Hans Nielsen forretning og ejendom, og dermed var det slut med Galdbjerg Købmandshandel.

Kilde: Bjarne og Johanne Andersen, Hesselager: Landsbyen Galdbjerg - fra fæstebønder til selvejere, 2011

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2018

 

 

Gå til toppen