mejeri_svendborgMejeriet Svendborg blev stiftet i 1892 af en række landmænd, der var utilfredse med afregningen på de andre mejerier i området. De oprettede et andelsmejeri med 180 landmænd som andelshavere og med et koantal på 764 stk.

Mejeriet blev opført i sommeren 1892 på en grund på Høje Bøje Vej. Mejeriet startede sin drift i november samme år. Anlægssummen androg 40.000 kr.

Et par forskellige formænd virkede de første år, men den der satte det største fingeraftryk var gårdejer M. Gustenhoff fra Rødskebølle, der beklædte posten i 29 år.

Ligeledes var der en række mejeribestyrere, der i de første år kun virkede i en kort årrække, indtil Martin Olsen blev ansat i 1903 og derefter virkede helt frem til 1939.

Under Martin Olsens ledelse skete der en række forbedringer og udvidelser af mejeriet, ligesom de var i de år, at man byggede bestyrerboligen på den anden side af Høje Bøge Vej.

Blandt udvidelserne kan også nævnes, at man i 1896 byggede et ishus. I 1903 installerede man nye dampmaskiner og dampkedler. I 1906 opførtes et osteri og en ny staldbygning, og i 1911 blev der indført et nyt køleanlæg. I 1915 lavede man nye vandboringer.

I jubilæumsåret, 1942, skete der en gennemgribende modernisering af mejeriet med indførelse af nye pasteuriseringsmaskiner, en ny skummesal, og på grund af de store udgifter til brændsel gik man over til at anvende elektricitet som drivkraft.

En opgørelse for jubilæumsåret viser endvidere, at man årligt indvejede 4,5 mio. liter mælk på mejeriet, og at omsætningen var oversteget en mio. kr. Antallet af andelshavere var steget til 220 og antallet af køer nærmede sig 2000 stk.

Mejeriet forsynede byens borgere med mælk, smør og andre mælkeprodukter gennem mejeriets egen butik. Der var seks vogne, der kørte rundt og solgte mælk på gaden og andre storkunder i byen fik leveringer direkte med lastbil.

Mejeriet virkede frem til 1970'erne.

I dag er der kollegieværelser i den gamle mejeribygning.

Gå til toppen