tvedvej_2_1Politistationen, den tidligere Amtmandsbolig ” Ørkildshus”.

Boligen er opført af Greve Ludvig Brockenhuus-Schack 1870.

Grev Ludvig Brockenhuus-Schack udnævntes i 1867 til Amtmand i Svendborg og flyttede hertil med sin hustru Julie.

De boede i Møllergade indtil de kunne flytte ind i den nyopførte Amtmandsbolig.

Huset med balustrader er inspireret af italiensk byggestil. Materialerne er sandsten og røde mursten.

Ved opførelsen var der ikke indlagt elektricitet og belysningen var dels gaslamper dels levende lys.

Ludvig Brockenhuus-Schack døde 1906.

tvedvej_2_2Boligen blev overtaget af staten i 1906

1971 bevilliges penge så man kan samle politiet.

Kriminalpolitiet havde indtil da holdt til i Sct. Nicolaigade og civilpolitiet i Tings-og Arresthuset i Tinghusgade.

Januar 2011 flytter en del af politiet som følge af politireformen til Odense . Den oprindelige del , ”Ørkildshus”ejes af Slots og Ejendomsstyrelsenn og hvad den skal anvendes til vides for øjeblikket ikke ( November 2010)

Gå til toppen