rolf_krake_stenPå hjørnet af Rolf Krakesvej og Rødbyvej står mindestenen om”Rolf Krake".

Denne stens tilstedeværelse på Thurø har sin særlige historie, som i slutningen af 50erne blev fortalt af forfatteren Tom Kristensen under et tilfældigt møde hos købmanden i Blåby.

Storkøbmanden Harald Plum boede i København og var bl.a. ejer af konservesfabrikken”Plumrose". Han stammede fra Assens og var ejer af den lille ø Torø i Lillebælt.

På Torø var han i tyverne i gang med at skabe øen om til et mindested for de gamle nordiske guder og sagnfigurer. Han havde bl.a. rejst det kendte monument af”Tors kamp mod Jætterne".

Harald Plum, der var noget af en excentriker, mente at også Rolf Krake kunne forbindes med Torø. Han satte derfor en stenhugger i Odense til at lave en mindesten med indskriften:”Rolf Krake Danernes Konge, Søn af Helge, Sønnesøn af Halfdan”

Plum bad om at få den færdige sten transporteret til Torø. Der gik imidlertid en rum tid før stenen var klar til levering. På den ene eller anden måde var der sket et kommunikationsbrist, for stenhuggeren havde fået opfattelsen af, at det var til Thurø, den skulle transporteres.

En dag i 1926 dukkede stenen så pludselig op på Thurø, liggende på en blokvogn. Her blev beboerne noget forbavsede, for der var ingen der havde hørt om denne leverance. Man fik så fat i sognefoged Clemmensen, der også var sognerådsformand, for at få en mulig forklaring, men han vidste heller ikke noget. Han kom imidlertid og tog stenen i nærmere øjesyn, han syntes den var flot og egentlig retteligen hørte hjemme på Thurø. Alle vidste jo, at det var her Rolf Krake blev født som følge af hans far Kong Helges noget uheldige optræden på øen. Det var alle enige i.

Clemmensen kontaktede så Harald Plum og fortalte at hans sten ved en fejltagelse var havnet på Thurø i stedet for på Torø, men man ville da gerne beholde den flotte sten.

Harald Plum kunne se komikken og var så generøs at forære”Rolf Krake" stenen til Thurø, hvis der på bagsiden af stenen blev indhugget:”Rejst af Harald Plum". Det blev der, og derfor står den nu her på øen.

Gå til toppen